Қызметкердің тиімділігін қалай өлшеуге болады?
Қызметкерлердің тиімділігі - бұл адамның жұмысының сапасы мен жылдамдығын бағалаудың жеке көрсеткіші. Тиімділік міндетті түрде команданың жұмыс мақсаттарымен және өнімімен байланысты.

Бағалау механизмін құрастыру үшін алдымен 2 сұраққа жауап беру керек:
  • Қызметкердің жұмысы қандай?
  • Бұл жұмыстың сапасы мен жылдамдығын қалай өлшеуге болады?

Көп жағдайда өнімділікті бағалаудың негізгі бірлігі тапсырма – ұқсас тапсырмаларды орындаған жағдайда метрика келесідей болуы мүмкін:
  • Тапсырмалардың жалпы күрделілігі
  • Орындалған тапсырмалардың жиынтық әсері
  • Тапсырманы орындаудың орташа уақыты
Және тапсырмаларға байланысты басқа көрсеткіштер.

Менеджердің жұмысын бағалау сияқты күрделірек жағдайларда бағалаудың негізгі бірліктері топтың жалпы тиімділігі мен атмосферасы және өнімді немесе процесті өзгерту жобаларын орындау болуы мүмкін. Топтың жай-күйін бағалауды HR тобы немесе тікелей менеджер жүргізе алады.

Топтың тиімділігін бағалау жұмыс нәтижелеріне – орындалған тапсырмалардың күрделілігі мен тиімділігіне қарай бағаланады. Өнімнің немесе процестің өзгеруі бойынша жоба нәтижесін бағалау өлшенетін нәтижелер негізінде де жүргізіледі. Әр жоба көрсеткіштерінің жиынтығы әр түрлі және жұмысты бастамас бұрын келісіледі.

Жұмсалған уақытты алған нәтижелерден бөлек қарастыруға болмайды. Неғұрлым маңызды әрі пайдалы көрсеткіштер жалпы соңғы нәтижеге әсер етеді.