Команданың мақсаттарын қалай қою керек?

Команданың мақсаттары – бағаланатын кезеңдегі команданың өнімі мен процестеріндегі елеулі өзгерістер жиынтығы.
Командалардың мақсаттары әр команданың жұмысына тән және команданың өнімімен – олардың жұмысының нәтижесімен тікелей байланысты. Бұл команданың өнім көрсеткіштерінің сандық жақсаруы (жұмыс жылдамдығы, тапсырмаларды қайтару саны, кіріс көлемі) және сапалық өзгерістер (жаңа құралды енгізу, процестің маңызды өзгеруі, жаңа өнімді шығару) болуы мүмкін.

Команданың мақсаттарын команданың өзі ұсына алады немесе жоғарыдан белгіленуі мүмкін.
Мақсаттар кем дегенде өлшенуі және уақытпен шектелуі керек. Мақсат қою кезінде SMART әдісін қолданған дұрыс.

Мақсат жалпы командаға, оның барлық қатысушыларына қойылады.
Команда мақсатты бірлесіп қабылдайды немесе қабылдамайды. Мақсаттарды талқылау үшін команда кез-келген тұрақты кездесуді қолдана алады немесе арнайы кездесу ұйымдастыра алады. Кездесу қорытындысы бойынша команда мақсаттарға қол жеткізуге келісім береді және оларды орындауға міндеттенеді.

Команданың мақсаттарына жету қызметкердің жеке жоспарының бір тармағы болуы мүмкін және перфоманс ревьюда бағаланады. Команданың мақсаттарына жету – команданың әр мүшесінің жауапкершілігі.

Топ жетекшісі мақсаттарды жеке топ мүшелері арасында ыдыратып, тарата алады, бірақ бұл міндетті емес. Команда топ мүшелерінің жауапкершілік аймақтарын өзі бөле алады.

Мақсат қою күні бойынша перфоманс ревьюге байланысты болмауы мүмкін.

Егер команданың мақсаттарына қол жеткізуге кедергі туындаса, оны жүзеге асыру үшін процеске қажетті өзгерістер енгізу команданың міндеті.

Мақсаттар кез келген уақытта өзгеруі мүмкін. Бұл сыртқы және ішкі факторлардың өзгеруіне байланысты болуы мүмкін. Мақсат өзгерген жағдайда келіссөздер жүргізіп, команданың келісімін алу қажет.

Әр түрлі командаларға арналған мақсаттардың мысалдары.

Қолдау – 2024 жылғы 15 наурызға дейін жауаптың орташа уақытын 3 минутқа жеткізу.

Әзірлеу тобы – 25 ақпанға дейін автотестілеу құралдарын енгізу. Егер спринт тапсырмаларының 80% автотесттермен қамтылса, мақсат орындалды деп саналады.

Сату – 25 ақпанға дейін CRM-ге көшу. Егер барлық негізгі процестер CRM-де (процестерді тізімдеу) жүргізілсе және біз басқа деректер қоймаларынан бас тартсақ, мақсат орындалды деп саналады.